negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2006.11.22.

Múlóban az izgalmi állapot

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett, 1000 fő megkérdezésén alapuló, a lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatáló kutatás novemberi eredményei szerint a FIDESZ előnye az MSZP-vel szemben továbbra is nagy, azonban a FIDESZ támogatói tábora kismértékben csökkent az elmúlt hónapokban.
Amíg ugyanis a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében szeptemberben 33%, októberben 32% volt, addig novemberben 30%. A kisebbik ellenzéki párt, az MDF a teljes lakosság körében megduplázta szavazótáborát és a novemberi felmérés szerint a pártválasztók 7%-a is erre a pártra tenné le voksát. Október és november között mind a két nagy párt tábora csökkent. A Magyar Szocialista Párt támogatói körében az előző hónapban tapasztalt átmeneti aktivitás lecsökkent az önkormányzati választások előtti mértékre (24%-ról 21%-ra). Az októberben mért magas választói aktivitás novemberre történő csökkenését jelzi az is, hogy a választási hajlandóság szintén visszaesett, az októberi 62%-ról 55%-ra csökkent azok aránya, akik biztosan elmennének szavazni, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások. Ez szintén a szeptemberi állapotot tükrözi vissza. Június óta folyamatosan magas a bizonytalanok aránya: tízből négy megkérdezett nem tudta vagy megtagadta a választ a pártpreferenciát vizsgáló kérdésre.
Novemberben a felnőtt magyar lakosság körében az MSZP támogatottsága 21%, míg a FIDESZ támogatottsága 30%. A biztos szavazó pártválasztók között a FIDESZ 51-36% arányban vezet az MSZP-vel szemben.
A két nagy párton kívül csak az MDF éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 4%-os, míg az MDF 5%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.
Az adatfelvétel 2006. november 2. és 18. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint 3,1%.
TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás