negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

magyarbrands logo


Adatbank katalóguskopint_logo_t (2K)
gazdaságkutatásVÁLASZTÁSKUTATÁS
2018.01.29.

TÁRKI: Pártpreferenciák a célegyenesre fordulva

Formálódó pártszimpátiákkal és a kormánypártok további erősödésével nyitott az újév, míg az ellenzéki pártok támogatottságában kisebb belső elmozdulások mellett inkább stagnálás tapasztalható egy szűk negyedévvel a választások előtt – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. legfrissebb, januári kutatásából.

right_arrow (1K) részletek

KUTATÁSOK
2017.04.25.

Tanulmány a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrációjának és az ellátórendszer kétszintűvé történő átalakításának tapasztalatairól

A Tárki Társadalomkutatási Zrt., a szociális ellátórendszer egyes elemeinek átalakításáról projekt keretében kutatást végzett a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrációjának és az ellátórendszer kétszintűvé történő átalakításának tapasztalatairól, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága megbízásából.

right_arrow (1K) részletek
2017.04.24.

Tanulmány a fogyatékos emberek számára biztosított nappali ellátásokról

A Tárki Társadalomkutatási Zrt., a szociális ellátórendszer egyes elemeinek átalakításáról projekt keretében kutatást végzett a fogyatékos emberek számára biztosított nappali ellátások fejlesztéseiről, programjairól és tevékenységeiről, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága megbízásából.

right_arrow (1K) részletek
2017.03.06.

Kutatás a háztartási alkalmazkodásról

A Tárki - az NKFIH támogatásával - 2015-2016-ban kutatást végzett és elemző tanulmányt készített "Makro sokkok - mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon" címmel. A kutatás dokumentumai itt érhetők el.

2016.12.14.

Az Asia-Europe Migration Project értékelése

A TÁRKI értékelte a szingapúri székhelyű Asia-Europe Foundation (ASEF) migrációs szakpolitikákat elemző Asia-Europe Migration Project-jét 2016 folyamán. A projekt az EU és a Friedrich Ebert Stiftung finanszírozásával valósult meg.

Az Asia-Europe Migration Project célja a munkaerő-migrációt érintő szakpolitikák és programok áttekintése és értékelése mind a küldő, mind pedig a fogadó országok szempontjából. Ezeket a tapasztalatokat a projekt az "A Triple Win in Migration: Ensuring Migrant Workers’ Rights to Protect All Workers" című tanulmányban összegezte.

2016.08.23.

Megjelent a Szociálpolitikai Monitoring Tanulmányok kötet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárságának gondozásában megjelent a Szociálpolitikai Monitoring Tanulmányok kötet, amely a Tárki három kutatásának eredményeit mutatja be. A Gábos András és Szivós Péter vezette projekt részletei itt elérhetőek.


2016.04.08.

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Hiánypótló empirikus kutatást végzett a fogyatékos emberek életminőségéről és ellátási költségeiről a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet. A kérdőíves társadalomtudományi vizsgálat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és a Kézenfogva Alapítvány által közösen megvalósított "New dimension in social protection towards community based living" (Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában) című projekt keretében valósult meg 2015-2016 folyamán.

right_arrow (1K) részletek
2016.03.30.

A migrációs válságra adott társadalmi reakciók: elutasítás és szolidaritás Magyarországon 2015-ben

A kutatás időtartama: 2015. október - 2016. február

A kutatást végezte: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

A tanulmány elérhető angol nyelven: The Social Aspects of the 2015 Migration Crisis in Hungary (pdf 12MB)

A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója: A migrációs válságra adott társadalmi reakciók: elutasítás s szolidaritás Magyarországon 2015-ben

right_arrow (1K) részletek
2015.12.03.

A menekültválság empirikus vizsgálata

A "Menekültválság empirikus vizsgálata- különös tekintettel a közvélemény alakulására és a terepen dolgozó szervezetek szerepére" első eredményei elérhetők angol nyelven: Attitudes towards refugees, asylum seekers and migrants in Hungary. First results (October 2015).
A kutatás fő célkitűzései:
 • Az idegenellenesség alakulásának és a menedékkérőkkel, menekültekkel és bevándorlókkal kapcsolatos lakossági attitűdök feltérképezése két hullámban (2015 októberében és 2016 januárjában) reprezentatív lakossági mintán
 • a menekültválság idején aktív segítők tevékenységének feltárása és a segítés evolúciójának megértése – kvalitatív kutatási módszerekkel
A teljes kvantitatív elemzést és a szakértőkkel illetve a terepen dolgozó önkéntesekkel készült interjúkra és fókuszcsoportokra épülő kvalitatív kutatás eredményeit, kiegészítve az újonnan alakuló civil szervezetek szerepére fókuszáló médiaelemzéssel 2016 februárjában publikáljuk.
A kutatás időtartama: 2015. október - 2016. január
2014.05.22.

Új kutatási projekt a fókuszban, elindult a STYLE! Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

Az Európai Bizottság FP7 keretprogramjából finanszírozott projekt célja, hogy átfogóan elemezze az európai fiatalok magas munkanélküliségének okait, és értékelje e társadalmi probléma kezelése érdekében működtetetett szakpolitikák hatásosságát. A kutatásban, melynek koordinátora a Brightoni Egyetem, 25 egyetem és kutatóintézet vesz részt. A Tárki a családi háttér hatását vizsgáló munkacsomag vezetője, a sérülékeny csoportok helyzetét és a értékek változását vizsgáló munkacsomagokban pedig partnerként vesz részt. A projekt időtartama: 2014. március - 2017. október. További információk a kutatás honlapján és a naponta frissülő blogjában olvashatók.
2014.01.16.

SEEMIG: Interaktív képzés Sik Endre előadásaival

"Tényeken alapuló várofejlesztési stratégiák: migrációs, humán erőforrás és munkaerő-piaci trendek" címmel interaktív képzést tartottak Pécsett a SEEMIG projekt magyarországi partnerei, a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH Népességtudományi Kutatóintézete és Pécs Megyei Jogú Város, valamint a közreműködő szakértő szervezet, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület 2014. január 13-14-én. A két napos program áttekintést nyújtott a migrációval, humán erőforrással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos adatrendszerekről és az ezen területeket érintő trendekről. A TÁRKI vezető kutatója, Sik Endre a SEEMIG külső szakértőjeként két előadást tartott "Kérdőves technikák és eredmények a helyi és országos migrációkutatásban" és "Interaktív gyakorlati képzés I.: feladatok előregyártott állományokon, vizualizációk" címmel. Az előadások prezentációja letölthető innen és innen, az interaktív képzés programja pedig innen érhető el.
2014.01.14.

Az EUBORDERREGIONS FP7-es kutatás 2013-as éve

A TÁRKI részvételével zajló és az EU külső határa menti országok szomszédságpolitikáját vizsgáló "EUBORDERREGIONS" című FP7-es kutatás 2013-as tevékenységét az itt elérhető angol nyelvű hírösszefoglaló mutatja be.
2013.11.27.

A privatizáció hatása a halálozásra - Kutatás négy kelet-európai országban

A TÁRKI koordinálja azt a négy kelet-európai országban zajló adatfelvételt, amely a „PrivMort” (The Impact of Privatization on the Mortality Crisis in Eastern Europe) című kutatás részeként azt vizsgálja, hogy miként hat a privatizáció a halálozási arányszámok alakulására. A projektet a Cambridge-i Egyetem vezeti, adatfelvétel négy országban lesz, amelyeket a TÁRKI koordinálja.

right_arrow (1K)részletek
2013.10.31.

Indikátorfejlesztés a gazdasági, társadalmi, környezeti és az állam működésével kapcsolatos folyamatok monitorozására

A TÁRKI a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, az Államreform Operatív Program (ÁROP) 1.1.10, A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása kiemelt projektje keretében indikátorfejlesztést és empirikus vizsgálatokat végzett. Az ÁROP 1.1.10. kiemelt projekt alapvető célja, hogy megteremtse a központi közigazgatásban a jogszabályalkotást segítő és a jogalkotói szándéknak megfelelő társadalmi, gazdasági, környezeti kimenetek, eredmények megvalósulását előremozdító szabályozási hatásvizsgálat (Regulatory Impact Assessment - RIA) kapacitásait és elterjessze e gyakorlatot a közigazgatás jogalkotási eljárásai során. A TÁRKI által megvalósított projekt két részprojektből állt.

right_arrow (1K)részletek

ADATBANKI HÍREK
2017.03.08.

2017-ben is! Önkéntes program a Tárki Alapítványban

A Tárki Alapítvány folytatja a sikeres önkéntes programját, melyet elsősorban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára hirdettünk meg.

right_arrow (1K) részletek
2014.10.02.

Egyéni adatbázissal bővült az 1971. évi cigánykutatás állománya

Az MTA KRTK Adatbanknak köszönhetően 'A magyarországi cigányság életkörülményei 1971' című kutatás egy újabb adatbázissal frissült. Máthé Judit és Köllő János munkájának eredményeként a Tárki Adatbankban elérhető háztartási fájl egy javított egyéni adatbázissal bővült. Az új egyéni adatbázison az eredeti háztartási adatok is javításra kerültek. Ezentúl a Tárki Adatbankból az adatkérők az eredeti mellett ezt a frissített változatot is elérhetik. A kutatás adatlapja és az új adatbázis dokumentációja itt érhető el:

A magyarországi cigányság életkörülményei 1971

Az egyéni fájl elérhető a MTA KRTK Adatbank honlapján adatbank.krtk.mta.hu, illetve a www.kemenyistvan.hu oldalon keresztül is.

A kutatók minden megjegyzést, bírálatot, tanácsot szívesen fogadnak az új adatbázissal kapcsolatban, elérhetőségük a MTA KRTK Adatbank oldalon megtalálható.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Máthé Juditnak és Köllő Jánosnak kitartó munkájukért.

KONFERENCIÁK, PUBLIKÁCIÓK
2015.11.09.

Sik Endre és Hajdú Gábor a fiatalok munkaattiűdjeiről

Sik Endre (TÁRKI) és Hajdú Gábor (MTA TK, Szociológiai Intézet) a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében rendezett szakmai vita keretében mutatták be "Valóban megváltozott a fiatalok munkához való viszonya?" című előadásukat 2015. november 9-én. Az előadás prezentációja letölthető INNEN.
2015.07.16.

Gábos András az Európa 2020 stratégia szegénység és társadalmi kirekesztettség indikátorainak dinamikus elemzéséről

A TÁRKI vezető kutatója, Gábos András "The interrelationships between the Europe 2020 poverty and social exclusion indicators" címmel adta elő Sara Ayllónnal (University of Girona) közösen írt tanulmányát 2015. július 3-án a SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Londonban rendezett "Inequality in the 21st Century" című konferenciáján. Az előadás prezentációja elérhető itt.
2015.07.06.

Sik Endre a fiatalok munka-attitdűdjeiről

A TÁRKI vezető kutatója, Sik Endre és az MTA TK kutatója, Hajdu Gábor "Searching for gaps: the work attitudes of the younger generations" címmel adott elő 2015. július 2-án a London Scool of Economics-on rendezett "Inequality in the 21st Century" című konferencián. Az előadás prezentációja elérhető itt.
2015.06.15.

Sik Endre a határkutatás tapasztalatairól

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Ambivalenciák: egy kutatás tapasztalatai az ukrán-szlovák-magyar határrégióban" címmel tart előadást 2015. június 18-án a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány és a Kempelen Intézet "Magyar-szlovák határmenti migráció / Slovensko-mad'arská pohraničná migráciá" című kutatási projektjének zárókonferenciáján, amelyen a kutatás legfontosabb eredményeinek ismertetésén túl a határmenti migráció témájában további szakértői előadásokra is sor kerül. A konferencia helyszíne: 1054 Budapest, Hold utca 3-5, Hotel President

Sik Endre előadása elérhető itt.
2015.05.19.

TÁRKI-kutatók módszertani előadásai

A TÁRKI kutatói, Sik Endre és Simonovits Bori és részt vesz a SOTE Mentálhigiéné Intézete által rendezett "Konferencia a kvalitatív és kvantitaív kutatási paradigmák dilemmáiról" eseményen 2015. május 20-án, Budapesten. Sik Endre "Hogyan juthatunk túl a kvanti-kvali áldilemmán?" c. előadása letölthető innen. A konferencia programja itt érhető el.
2015.05.11.

Sik Endre előadása az emberkereskedelem szociológiai szempontjairól

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója és az ELTE emeritus professzora a Young Citizen Danube Network szervezésében 2015. május 14-15-én az Andrássy Egyetemen megrendezésre kerülő "Human trafficking in Europe" című konferencián "Human trafficking in sociological perspective" címmel ad elő. Az előadást itt, a konferencia programját pedig itt találják.
2014.11.10.

Sik Endre a határmenti gazdasági kapcsolatokról

A TÁRKI vezető kutatója és az ELTE TáTK emeritus professzora, Sik Endre a magyar-szlovák-ukrán hármashatáron átnyúló gazdasági kapcsolatokról és migrációról tartott előadást az UNESCO 2014. november 5-7. között Pozsonyban rendezett "Cross-border migration and its implications for the Central European Area" című konferenciáján. A konferencia programja letölthető innen, Sik Endre "Cross-Border Income-Generating Labour and Quasi-Entrepreneurial Migration in the Hungarian–Slovak–Ukrainian Three-Border Region" című előadásának prezentációja pedig innen.
2014.10.15.

Sik Endre előadása az idegenellenességről és a piréz jelenségről

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója részt vett az Európai Migrációs Hálózat XIII. Nemzeti Ülésén, amelyre a „A tudományos szféra hozzájárulása a migrációs szakpolitika formálásához” címmel 2014. október 14-én Budapesten a Belügyminisztériumban került sor. Sik Endre "Az idegenellensség és a piréz jelenség" című előadása letölthető innen.
2014.10.08.

Kolosi Tamás és Szelényi Iván a társadalmi egyenlőtlenségekről

Megjelent Kolosi Tamás (a TÁRKI elnöke) és Szelényi Iván (Professor Emeritus, a New York University Abu Dhabi korábbi dékánja, a TÁRKI külső tanácsadója) beszélgetése a társadalmi egyenlőtlenségekről a Szociológiai Szemle 2014/3. számában. A 2014 júniusában az MTA TK Szociológiai Intézete által szervezett beszélgetés írott változata elérhető innen.
2014.07.02.

Sik Endre a magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségének migrációs folyamatairól

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Migrációs folyamatok a magyar-szlovák-ukrán hármashatáron" címmel tartott előadást az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 2014. június 25-26-án "Határok és határtérségek" címmel rendezett konferenciáján Nyíregyházán. Az előadás letölthető innen, a konferencia programja és további előadásai pedig elérhetőek itt.
2014.05.01.

Sik Endre a munkaerő-migrációról

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások címmel" tartott előadást 2014. április 30-án az XVII. Országos Adójogi Konferencián, Velencén. Az előadás megtekinthető itt.

2014.03.22.

Sik Endre előadása a közép-európai migrációról

Sik Endre, a TÁRKI kutatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2014. március 21-22-én Budapesten rendezett Szlovák-Magyar Demográfiai Konferencia migrációs paneljében. A Neighbourhood Dialogues sorozat keretében szervezett konferencián Sik Endre előadásának prezentációját "Four études on migration in Central European countries" címmel itt találja.

2014.03.11.

Részvétel és pártszimpátia - konferenciaelőadás

Sik Endre és Szeitl Blanka, a TÁRKI kutatói részt vettek a Politikatörténeti Intézet "Parlamenti választások és politikai előrejelzés VI." című konferenciáján 2014. március 6-án. A "Részvétel és pártszimpátia" című előadás letölthető innen.
2013.12.11.

TÁRKI-kutatók a Gazdasági Versenyhivatal konferenciáján

A TÁRKI két kutatója is részt vett a Gazdasági Versenyhivatal által 2013. december 5-én a Versenyjogi Világnap alkalmából rendezett "Milyen szerepe van a versenynek a szegénység csökkentésében?" című konferencián. Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója "A szegénység okai és a szegénység csökkentés eszköztára: hol jó, ha több a verseny?" címmel tartott előadást (a prezentáció pdf-ben letölthető innen), Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója pedig a konferencia panelbeszélgetésében vett részt.

2013.12.05.

Nemzetközi workshop a hátrányos helyzetű csoportok indikátorairól

A TÁRKI részvételével zajló EU FP7-es InGRID-kutatás (Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion) keretében nemzetközi szakértői workshopot rendezett a TÁRKI a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jellemzőit mérő indikátorok fejlesztéséről 2013. november 27-29. között a Béke Radisson Blue Hotelben. A kutatásról részletesebben itt és itt olvashat, a workshop előadásai pedig itt érhetők el.


HÍREK
2018.02.27.

Megjelent a Reducing Inequalities. A Challenge for the European Union? című könyv

Medgyesi Márton, a Tárki vezető kutatója, Renato Miguel Carmoval és Cédri Rioval közösen szerkesztette a Reducing Inequalities. A Challenge for the European Union? című könyvet, ami az Európai Unióban és a tagállamokon belüli társadalmi egyenlőtlenségeket vizsgálja. A könyv feltárja a vertikális egyenlőtlenség formáit, ami a magas és alacsony jövedelmű rétegek között áll fenn, és a horizontális egyenlőtlenségeket, ami különböző állampolgárságú, életkorú, etnikai hovatartozású emberek és nemek között áll fenn.

Ide kattintva olvashat a könyvről (angol nyelven).

2018.02.02.

2017-ben is a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Pennsylvaniai Egyetem "Think Tanks and Civil Societies") programja évente végez átfogó kutatást a világ különböző kategóriákba sorolt agytrösztjeiről, amiről a Global Go To Think Tank Index Report-ban olvashatunk. A Tárki évek óta szerepel a világ agytrösztjeinek vezető listáján.

right_arrow (1K) részletek
2017.12.08.

A Tárki ismét kiváló márka lett

A korábbi évek és 2016 után 2017-ben a Tárki Zrt. ismét elnyerte a MagyarBrands elismerését Kiváló Üzleti Márka kategóriában. A díjazással a magyar szellemi munka méltó képviselőire hívja fel a figyelmet a MagyarBrands program. A Kiváló Üzleti Márka díj odaítéléséről számszerűsíthető kritériumok alapján, a cégek identitása, reputációja, márkaépítése, tradíciója és megbízhatósága alapján a független Szakmai Bizottság döntött. A programról a www.magyarbrands.hu oldalon olvashat részletesebben.


2017.12.07.

Beakadt a morális pánikgomb

Sik Endrével készített interjút a Népszava, melyben az idegenellenességről, a gyűlöletkampányról, és a magyarok pánikreakciójáról beszélt a Tárki vezető kutatója. A Népszava interjú itt olvasható. Az interjút követően Sik Endre az ATV reggeli műsorának vendége volt, ahol a magyarok pesszimizmusáról és gyanakvó természetéről is beszélt a kutató. A videó elérhető itt.

2017.10.03.

A család szerepe a felnőttkori átmenetben – egy nemzetközi kutatás eredményei

A családnak kulcsszerepe van a fiatalok lehetőségeire és döntéseire a munkába állás és a családalapítás terén - ez az egyik legfontosabb megállapítása a TÁRKI részvételével zajlott STYLE projekt lezárásaként bemutatott Strategic Transitions for Youth Labour in Europe online kötetnek, mely teljes terjedelemben elérhető itt. Előkészületben az Oxford University Pressnél a Handbook of Youth Unemployment kötet, melyben Medgyesi Márton és Nagy Ildikó a fiatalok és velük egy háztartásban élő szüleik pénzmegosztási stratégiáiról, Sik Endre és Hajdu Gábor pedig a fiatalok a munkához való viszonyáról írtak tanulmányokat.

2017.09.26.

Szülési és gyermekgondozási szabadság Magyarországon

Gábos András, a TÁRKI vezető kutatója részt vett az International Leave Policy and Research Network 2017. évi találkozóján, Prágában, szeptember 21-22-én és előadást tartott a magyarországi szülési és gyermekgondozási szabadság rendszeréről és kapcsolatáról a termékenységi folyamatokkal az elmúlt évtizedekben.

2017.09.05.

Gyermekszegénység a Gyermekvédelmi törvény elfogadása óta eltelt 20 évben

A TÁRKI vezető kutatója, Gábos András a Gyermekvédelmi törvény 1997-es hatályba lépése óta eltelt időszak társadalmi folyamatairól tartott előadást az Országos és Kárpát-medencei Gyermekvédelmi konferencián, Székesfehérváron, 2017. augusztus 29-én. A konferencia programja és az előadások anyagai letölthetők itt.

2017.05.01.

A Kopint-Tárki lett a legjobb

A Kopint-Tárki elemzői csapata első helyezést ért el a Reuters és a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett elemzői versenyen. Ez annyit jelent, hogy a magyar makrogazdasági folyamatokat előrejelző elemzők között 2016-ban kollégáink adták a legpontosabb előrejelzéseket.

2017.04.20.

Gyermekek helyzete a gazdasági válság és megszorítások időszakában

UNICEF könyv az Oxford University Pressnél. Részletes áttekintés az EU és OECD országokról, esettanulmányok 11 országból (a magyar országtanulmány szerzői: Gábos András és Tóth István György).

right_arrow (1K) részletek


2017.01.27.

Ismét előkelő helyen végzett a Tárki a 2016-os Global Go To Think Tank Index Report által közölt rangsorban

A Pennsylvaniai Egyetem által kiadott éves beszámolóban 8 listára kerültünk fel.

right_arrow (1K) részletek
2016.12.20.

Kiváló Üzleti Márka díjat nyert a Tárki

2016-ban ismét elnyerte a Tárki Zrt. a MagyarBrands elismerését Kiváló Üzleti Márka kategóriában. A díjazással a magyar szellemi munka méltó képviselőire hívja fel a figyelmet a MagyarBrands program. A Kiváló Üzleti Márka díj odaítéléséről számszerűsíthető kritériumok alapján, a cégek identitása, reputációja, márkaépítése, tradíciója és megbízhatósága alapján a független Szakmai Bizottság döntött. A programról a www.magyarbrands.hu oldalon olvashat részletesebben.

2016.12.06.

Európa eltűnő középosztályai nyomában

Az ILO szervezésében az Edward Elgar Kiadónál megjelent kötet 15 európai ország gyakorlatát tekinti át. A magyar esettanulmányt a Tárki adatai alapján Tóth István György készítette.

A kötet vezetői összefoglalója
Magyar nyelvű összefoglaló.

2016.10.18.

Megjelent a "Társadalmi Riport 2016"

A Társadalmi riport – mint azt rendszeres olvasói jól tudják – 1990 óta kétévente közöl szisztematikusan gyűjtött empirikus ismereteket mindig az elmúlt két év magyarországi társadalmi folyamatairól, ahol lehet, ott kidolgozott társadalmi indikátorok alapján. A 2016-os kötetben szereplő 20 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. Mint ilyen, nem egy "sztorit" épít, hanem adatot gyűjt és közöl, további elemzéseket indukál és megalapoz, dokumentál, leír.

right_arrow (1K) tovább...
2016.09.20.

Tárkis előadás Felsőpulyán

A Tárki két munkatársa, Sik Endre és Szeitl Blanka 2016. szeptember 17-én előadást tartott a "Kufstein Tanácskozás 2016" konferencián a Magyarországról induló migrációról. A konferencia programja és egyéb információk letölthetők innen.

2016.09.19.

Dávid Kriszta Rióban

Munkatársunk, Dávid Kriszta a 40 lövéses női légpisztoly számban 5. lett a riói paralimpián, ezzel minden idők legjobb magyar lövő teljesítményét érte el a paralimpiákon. Az olimpiát megelőző időszakról szóló hosszú Index-cikket lásd itt. Mától kezdődik a tokiói felkészülés...

2016.06.28.

Szelényi Iván díszdoktori címeket kapott

Szelényi Iván, Intézetünk Igazgatósági tagja, tanácsadója, 2016 júniusában két intézménytől is díszdoktori címet vehetett át. Június 10-én Firenzében a European University Institute, június 24-én Budapesten a Central European University képviselői adták át a Doctor Honoris Causa címet Ivánnak. Gratulálunk!

2016.06.06.

Medgyesi Márton az ENSZ szakértői konferenciáján

Medgyesi Márton a Tárki vezető kutatója New Yorkban az ENSZ székházban mutatta be a Tárkinak a feltételes transzferek európai alkalmazásaival kapcsolatos áttekintő tanulmányát 2016 június 2-án. A konferencia az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa társadalmi fejlődéssel foglalkozó albizottságának munkáját segíti egy 2017-es, a szegénységcsökkentéssel foglalkozó ülésszak előkészítésében.

A konferencia programja itt elérhető.
Medgyesi Márton prezentációja innen tölthető le.
A Tárki tanulmánya itt található.
2016.04.28.

Sik Endre a fiatalok munkával kapcsolatos attitűdjeiről

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója és az ELTE Társadalomtudományi Karának emeritus professzora Hajdu Gáborral, az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézetének kutatójával közös munkájának eredményeit "Searching for gaps: are work values of the youth changing" címmel mutatta be az ISSP éves konferenciáján a litvániai Kaunasban 2016. május 1-én. Az angol nyelvű előadás letölthető innen, a fő eredményekről szóló rövid interjú Sik Endrével pedig megtekinthető itt.

2016.04.20.

Sik Endre: Miért támogatunk "egypártot"?

Április 21-én Sik Endre előadást tart a "Hogyan állnak a pártok a ciklus-félidőben?" című összejövetelen. Az esemény programja:

right_arrow (1K) letöltés (pdf)
2016.04.07.

Sik Endre a láthatatlan munkáról az RTL Klub-on

Sik Endre egyetemi professzor és a TÁRKI vezető kutatója az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában a a láthatatla munka, azaz a házimunka értékéről beszélt a KSH Időmérleg kutatása kapcsán. A 2016. április 6-i adás megtekinthető itt.

2016.04.01.

Figyelő - nagyinterjú Kolosi Tamással

A Figyelő születésnapi beszélgetése Kolosi Tamással "A magyar polgár"-ról, egyéni életútról, politikáról és társadalomról.

right_arrow (1K) letöltés (pdf)
2016.03.10.

Szelényi Iván a Tárki igazgatóságában

Szelényi Ivánt, a szociológia és politológia William Graham Sumner Professor Emeritusát (Yale egyetem), a New York University Abu Dhabi Emeritus Professzorát, az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját a Tárki Zrt. közgyűlése 2016. március 9-i határozatában az igazgatóság tagjává választotta. Szelényi professzor az elmúlt időszakban a Tárki nemzetközi külső tanácsadója volt.

2016.03.08.

A magyar polgár

Esszékötet a tulajdonosi és képzettségi polgárságról, Magyarországról. A Kolosi Tamásnak, születésnapjára dedikált kötet gondolkodó magyar polgárokat (művészeket, tudósokat és vállalkozókat) szólaltat meg arról, milyen szerintük a (többi) magyar polgár, hol terem, mit akar és mit nem, és ha mégis igen, akkor miért.

right_arrow (1K) tovább...
2016.02.02.

Idén is a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

2016. január 29-én megjelent a 2015 Global Go To Think Tank Index Report, a világ agytrösztjeinek új rangsora (lásd). A Tárki csoport 2015-ben hat különböző listán is megjelenik, míg a korábbi években háromban szerepelt intézetünk.

right_arrow (1K) részletek
2016.01.11.

Rudas Tamás az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont új főigazgatója

Rudas Tamás, a TÁRKI egyik alapító munkatársa, egy bő évtizeden át tudományos igazgatója, 2016. január 1-től az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont új főigazgatója. Mindannyian sok sikert kívánunk új megbízatásához.
2015.12.10.

Sik Endre az idegenellenességről Friderikusz Sándor műsorában.

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója a visegrádi országok lakosságának idegenekkel kapcsolatos attitűdjeit vizsgáló kutatás alapján arról beszélt Friderikusz Sándor 2015. december 8-i ATV-s műsorában, hogy miként viszonyul a bevándorláshoz és a menekültekhez az egyes országok lakossága és mindez hogyan változott Magyarországon az elmúlt két évtizedben és különösen az idei éven belül.
2015.11.18.

Kolosi Tamás előadása az Akadémián

2015. november 17-én a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya a Magyar Tudomány Ünnepén tudományos ülést tartott, ahol négy előadás hangzott el. Ezek egyikét Kolosi Tamás, a szociológiai tudomány doktora tartotta "Strukturális torzulások a magyar társadalomban" címmel. A program itt található meg.
2015.11.03.

Egy hajóban. Miért jó mindenkinek, ha kisebbek az egyenlőtlenségek?

A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos, fenti címmel megjelent tanulmányát a jelentés-sorozat magyarországi partnere, a Tárki szervezésében mutatta be Michael Förster, az OECD vezető szociálpolitikai elemzője. A magyar folyamatokat Medgyesi Márton, a Tárki vezető kutatója elemezte.
A jelentés itt található
Meghívó és program
Legfontosabb következtetések (angolul)
Magyar nyelvű összefoglaló
OECD prezentáció (angolul)
Magyar prezentáció (angolul)
2015.10.22.

A TÁRKI vezérigazgatója, Tóth István György beszél Friderikusz Sándor műsorában.

A közgazdasági Nobel díj indoklása ezt írta Angus Deaton 2015. évi díjazottról: "A háztartási felmérések eredményét elemző kutatásainak köszönhetően a gazdasági fejlődéselmélet összesített adatokra épülő elméleti tudományból részletes egyedi adatokra épülő empirikus tudománnyá alakult át." A tudósról és eredményeiről Tóth István György beszélt Friderikusz Sándor műsorában
2015.09.29.

Sik Endre a menekültügyről

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója az RTL Klub Magyarul Balóval című műsora vendégeként a menekültügy aktuális kérdéseiről beszélt. A 2015. szeptember 23-i műsor itt tekinthető meg: http://rtl.hu/rtl2/magyarul/menekultek-felelmeink-es-ami-mogotte-van.
2015.09.24.

A Tárki Zrt FP7-es kutatási pályázatai Széchenyi Terv 2020 támogatást nyertek

A Széchenyi Terv 2020 támogatások (az EU_KP_12-1-2013-0045 sz. szerződés keretében, 3 millió forinttal, az: EU_KP_12-1-2013-0050 sz. szerződés keretében 2 millió forinttal) a TÁRKI Zrt kutatóinak bevonásával 2013-ban az Európai Unió FP7-es keretprogram kiírásaira készített pályázatok szakértői költégeit fedezik.

right_arrow (1K) részletek
2015.05.06.

Tóth István György a Piketty-könyvről

Thomas Piketty "A tőke a 21. században" című, világsikerű könyvének magyar kiadását konferencia keretében mutatta be a Kossuth Kiadó 2015. április 22-én az MTA épületében. A könyvet többek között Tóth István György mutatta be. Előadása ("Kapitalizmusok, vastörvények, bestsellerek és adatok" címmel) itt látható, az előadás alapján készült cikk (Piketty "Tőkéje": az egyenlet leegyszerűsítése - címmel) itt olvasható.
2015.04.27.

A TÁRKI és az ELTE TáTK kutatóinak magyar országjelentése a magyar-szlovák-ukrán hármashatárról

2015 februárjában fejeződött be az EU szomszédsági politikáját vizsgáló négyéves kutatás, a EUBORDERREGIONS. Ezen a linken (19MB pdf) érhető el a TÁRKI és az ELTE Társadalomtudományi Karának közös kiadványaként megjelent magyar országjelentés: a könyvterjedelmű esettanulmány a magyar-szlovák-ukrán hármashatár használati módjait mutatja be.
2015.04.07.

Megjelent a Tárki Háztartás Monitor 2014. jelentése

Megjelent a TÁRKI Háztartás Monitor sorozat legújabb, 2014. őszi adatfelvételét feldolgozó jelentése. A kutatás a magyar társadalom egyenlőtlenségeiről, a szegénységről és a háztartások anyagi-fogyasztási helyzetéről számol be, továbbá számos ismeretet közöl a lakosság attitűdjeiről is. A kötet és a sorozat korábbi kötetei letölthetők innen.
meghívó
sajtóanyag
prezentáció
sajtóvisszhang
2015.03.04.

A TÁRKI vezérigazgatója, Tóth István György beszél. Magyarul Balóval.

A 2015. március 2-án bemutatott televíziós adás témája Magyarország leszakadása, illetve felzárkózása volt az Európai Unióhoz és a régiónk országaihoz képest. A beszélgetés apropóját a Társadalmi Riport 2014 című kötet (szerkesztette: Kolosi Tamás és Tóth István György) megjelenése szolgáltatta. Műsorvezető Baló György.

A Társadalmi Riport 2014 című kötet tanulmányai elérhetők itt.
A kötet sajtóvisszhangjáról bővebben itt olvashat.
2015.01.23.

Ismét a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Az előző három év után 2014-ben ismét a nemzetközi élvonalba került a TÁRKI a "Think Tanks and Civil Society Program" keretében a Pennsylvania-i Egyetem által évenként kiadott értékelés alapján. A 2015. január 22-én megjelent 2014-es évi tevékenységet rangsoroló listán a TÁRKI továbbra is világ think tank-jeinek elitjébe tartozik.

A közép- és kelet-európai kutatóintézetek összesített, minden szakterületet figyelembe vevő listáján a TÁRKI a korábbi 37. helyett a 34. helyen áll, a másik két listán pozíciónk nem változott: a társadalompolitikai think tank-ek közül a világon a 44., a gazdaságpolitikai agytrösztök listáján pedig a 71. helyre kerültünk.

A "Global Go-To Think Tank Index" a világ legjobb kutatóhelyeit, intézeteit és agytrösztjeit rangsorolja évente közel 20 ezer szakértő, kutató és újságíró segítségével. Az alapos módszertannal készülő lista egyre több országot és intézetet vesz figyelembe: 2014-ban 6600 intézetet 18 kritérium alapján értékeltek. A jelentés a listákkal és a módszertannal angol és magyar nyelven elérhető az MTA Világgazdasági Kutatóintézet – a magyarországi bemutató hivatalos partnere – honlapján.
2014.12.11.

Megjelent a Társadalmi riport 2014

Megjelent a Társadalmi riport 2014 című kötet (szerk.: Kolosi Tamás és Tóth István György), amely a TÁRKI 1990-ben indult sorozatának immár 13. kötete. A könyvben szereplő 28 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. A 2014-ben megjelenő kötet újdonsága, hogy öt, a szerkesztők által felkért különösen nagyra becsült magyar értelmiségi egy-egy esszében külön is jelezte, hogy mit tart a magyar társadalom legfontosabb problémájának, véleményükkel segítettek tájékozódnunk abban, hogy hol is vagyunk, merre tartunk.

A kötet a következő kérdésekre igyekszik választ adni, szigorúan empirikus tényekre és konkrét adatfelvételekre épülve:
 • Hogy alakult a magyar gazdaság és társadalom felzárkózása az Európai Unió országaihoz?
 • Miképpen változtak a fontosabb demográfiai trendek?
 • Iskolázottabbak lettünk-e, jobbak lettek-e a kompetenciáink?
 • Mennyivel nőtt a foglalkoztatottság és a munkahelyek száma?
 • Mit tudunk a Magyarországról elindult elvándorlás motívumairól és lehetséges hatásairól?
 • Hogy változtatott attitűdjeinken a gazdasági válság és a politika?
 • Hogyan alakult át a politikai intézményrendszer, milyen politikai folyamatok zajlottak le?
 • Milyen politikai törésvonalak jellemzik a magyar társadalmat?”
A Társadalmi riport idei kötetének létrejöttét számos cég és magánszemély által a TÁRKI Alapítványnak nyújtott nagylelkű támogatás tette lehetővé.

A kötetet 2014. december 11-én mutattuk be. Ha tovább kattint, letöltheti a kötet tanulmányait és megtekintheti a kötet fő tanulságait összefoglaló prezit, amely minden tanulmányból és esszéből felvillantja a legfontosabb üzeneteket.

right_arrow (1K)tovább
2014.12.01.

Az utolsó EUBORDERREGIONS hírlevél

A TÁRKI részvételével zajló EU FP7-es EUBORDERREGIONS "European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation" című kutatás a végéhez közeledik. A projekt hatodik, egyben utolsó hírlevele 2014 novemberében jelent meg és itt olvasható.
2014.10.24.

Társadalmi folyamatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában - 2009-2012

Az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága azzal bízta meg a TÁRKI Társadalomkutatási Intézetet, hogy készítsen elemzést a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hatókörébe tartozó társadalmi folyamatok alakulásáról a Stratégia elfogadása óta letelt időszakban. A jelenlegi elemzés előzményeként, a TÁRKI 2012-ben, ugyancsak az Államtitkárság megbízásából, elkészítette a Stratégia hatókörébe tartozó társadalmi folyamatok nyomon követési rendszerét, definiálta az indikátorokat és javaslatot tett a működtetésre vonatkozóan is. A javasolt indikátorrendszer alapján felépített monitoring adatbázis összeállítása során kifejezett cél volt, hogy az önmagában alkalmas legyen egy nyomon követési jelentés szinte teljes összeállítására. A jelentés tehát, elsődleges adatforrásként ezt a monitoring adatbázist, valamint a TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának 2012-es hullámát használta.
2014.06.11.

Gál Róbert Iván a nyugdíjkilátásokról

Interjú készült a privatbankar.hu-n Gál Róbert Ivánnal, a TÁRKI és a Népességtudományi Kutatóintézet vezető kutatójával a nyugdíjrendszerről és a nyugdíjkilátásokról.
2014.04.17.

KÖSZÖNJÜK! - Összegyűlt a pénz a Társadalmi Riport 2014 idei elkészítésére.

Lehet, hogy mégis szükség van tényekre alapozott független elemzésekre? Közleményünk, amelyben arról tudósítottunk, hogy bezárjuk az 1990 óta folytatott sorozatunkat, Magyarországon ritkán tapasztalható visszajelzés-hullámot váltott ki.

right_arrow (1K)tovább
2014.04.14.

Egyenlőtlenségek és következményeik a világ gazdagabbik felében: két új könyv a Tárki közreműködésével

A növekvő egyenlőtlenségek hatásaival foglalkozó, harminc ország tapasztalatait elemző kutatás eredményeit az Oxford University Press adta ki, a Tárki pedig bemutatta 2014. április 14-én.

right_arrow (1K)meghívó (angol)
right_arrow (1K)kiadványismertető (angol)
right_arrow (1K)program

right_arrow (1K)Interjú Tóth István Györggyel a kutatás eredményeiről

A kutatásról bővebben itt és itt olvashat.
2014.03.19.

Megjelent (volna) a Társadalmi Riport 2014...

... ha sikerült volna megszereznünk a kormányzat támogatását az 1990 óta megjelenő sorozat idei kötetére.

De minden jel azt mutatja, hogy nem sikerült.

A TÁRKI Társadalmi Riport több mint két évtizeden át tudósított a magyar társadalom állapotáról, mindig a megjelenést megelőző két év szisztematikusan gyűjtött empirikus adatállományaira támaszkodva. 2012-ben történt meg először, hogy a kormány illetékes minisztériumának támogatása nélkül készült el a jelentés. Idén már anélkül sem fog.

right_arrow (1K)tovább
2014.01.27.

Ismét a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Az előző két év után 2013-ben ismét a nemzetközi élvonalba került a TÁRKI a "Think Tanks and Civil Society Program" keretében évenként kiadott értékelés alapján. A 2014. január 22-én megjelent 2013-as évi tevékenységet rangsoroló listán a TÁRKI továbbra is világ think tankjeinek elitjébe tartozik. A közép- és kelet-európai kutatóintézetek összesített, minden szakterületet figyelembe vevő listáján továbbra is a 37. helyet foglaljuk el, a társadalompolitikai think tankek közül - három hellyel előrébb lépve - a világon a 44., a gazdaságpolitikai agytrösztök listáján pedig a tavalyi helyezéssel megegyezően idén is a 71. helyre kerültünk.

right_arrow (1K)részletek.

A TÁRKI-ról

A TÁRKI-ról

A TÁRKI 1985. január 1-je óta van jelen a hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap tevékenységünkben a piac- és martketingkutatás, valamint az egészségügyi kutatások. 2007-ben megalakult a Kopint-TÁRKI Zrt., amely gazdaság- és konjunktúrakutatással foglalkozik. Főbb tevékenységi területeink:

 • stratégiai tanácsadás kormányzati és üzleti ügyfelek számára
 • mikroszimulációs adatbázis modellek fejlesztése (pl. az adó- és jóléti rendszer, a választási rendszer működésére)
 • felmérések és kutatásjelentések készítése gazdasági és társadalmi folyamatokról (megtakarítások, inflációs várakozások, stb)
 • társadalmi és politikai attitűdök, vélemények felmérése
 • vállalati felmérések

A TÁRKI Zrt. Adatfelvételi Osztálya országos kérdezőbiztosi hálózatot működtet, amellyel rendszeresen vizsgáljuk a lakosság, a háztartások, önkormányzatok és a vállalatok körülményeit, döntéseit, fogyasztói magatartását.
A TÁRKI Adatbank Magyarországon az egyetlen nyilvános társadalomkutatási adatarchívum, amely empirikus társadalomkutatási adatbázisokat, gyűjt, tárol és terjeszt digitálisan a hazai és nemzetközi kutatói és oktatói közösség körében.
Számos nemzetközi kutatási együttműködésben és szervezet munkájában veszünk részt. A TÁRKI az Adatbank révén tagja az IFDO-nak (International Federation of Data Organization), a CESSDÁ-nak (Council for European Social Science Data Archives), az észak-amerikai ICPSR-nek. Részt veszünk az ISSP (International Social Survey Program) és az ESS (European Social Survey) nemzetközi kutatási programokban. A Luxembourg Income Study a TÁRKI jövedelemfelvételeit használja adatbázisában. A TÁRKI cseh, lengyel partnereivel közösen megalapította a brüsszeli székhelyű CEORG-ot, amely Közép-Európában rendszeresen vizsgálja a közvéleményt.