Felhasználói szerződés

A TÁRKI Háztartás Panel 1992-1997 CD-ROM adatbázis használatáról

 

1. A szerződés tárgya és a szerződő felek

A jelen szerződés tárgya a TÁRKI Háztartás Panel 1992-1997 CD-ROM (MHP CD), adatbázisának (a továbbiakban „termék”) felhasználása. A termék átvétele által a Felhasználó egyetért a jelen szerződéssel és kötelezettséget vállal annak betartására. Ha a felhasználó nem fogadja el a jelen szerződést, akkor a termék használata tilos. A továbbiakban a szerződésben az „Eladó” a Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülést (TÁRKI-t) jelenti.

2. Átruházási feltételek

Az Átadó a terméket a Felhasználó rendelkezésére bocsátja és nem-kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználónak a termék használatára.

Az MHP CD dokumentációja megtekinthető a /adatbank-h/panelcd/ internet-címen. A termék tartalmazza a felhasználáshoz szükséges dokumentációkat (kérdőívek, útmutató, stb.). További felhasználói támogatást (például telefonos eligazítást, statisztikai tanácsadás, stb.) az Eladó csak külön szerződés alapján biztosít. A termék mindazonáltal tartalmazza a felhasználáshoz szükséges összes dokumentációt. Minden egyéb jog, mely jelen szerződés nem rögzített, kizárólagosan az Eladót, vagyis a TÁRKI-t illeti.

A Magyar Háztartás Panel CD-ROM fejlesztés alatt álló termék. Bizonyos felhasználói segédletek csak angol, illetve csak magyar nyelven elérhetők. Az Eladó a termék újabb verzióját igény szerint térítésmentesen átadja a Felhasználó számára. A jövőbeni fejlesztésről a TÁRKI honlapján, a /adatbank-h/panelcd/ internet-címen lehet tájékozódni.

3. Megkötések

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az adatokat semmilyen formában, más személyek vagy intézmények számára nem teszi elérhetővé. A Felhasználó a termék adatainak felhasználásával írt publikációkban a következő hivatkozást köteles feltüntetni:

- Forrás: TÁRKI-BKE-KSH. 2001. „Magyar Háztartás Panel, 1992-1997.” (3.0.1 CD-ROM verzió) Budapest: TÁRKI Adatbank.

4. Adathozzáférési díj

A termékért felhasználói díjat kell fizetni. A termék ára a postaköltséget nem tartalmazza. A termékhez további felhasználói támogatás vásárolható, de ez külön megállapodás tárgyát képezi. A vásárlással kapcsolatos minden adókötelezettség a felhasználót terheli.

5. A szerződés felmondása

Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi a jelen szerződés bármely pontját, az Eladó azonnal felmondja a szerződést minden kötelezettség nélkül, és a szerződés érvényét veszíti. A szerződés felmondása esetén a felhasználó köteles a termék minden másolatát megsemmisíteni, illetve az Eladó számára visszajuttatni. A szerződés megszegőivel szemben az Eladó a jog által biztosított törvényes eszközökkel fel fog lépni.

6. Garanciális feltételek

A Felhasználó vállalja a termék minőségével és teljesítményével kapcsolatos összes kockázatot. Ha bármilyen meghibásodás éri a terméket, a Felhasználóra, nem pedig az Eladóra hárul a helyreállítás költsége.

Technikai infó