A súlyozásról

 • A keresztmetszeti súlyváltozók listája
 • A longitudinális súlyok listája
 • A súlyozásról
 • A keresztmetszeti súlyváltozók neve

  1992 1993 1994 1995 1996 1997
  Egyéni Gyermek SULY92 GYEKE93S GYEKE94S GYEKE95S GYEKE96S GYEKE97S
  Felnőtt SULY92 EGYKE93S EGYKE94S EGYKE95S EGYKE96S EGYKE97S
  Kombinált SULY92 KKSULY93 KKSULY94 KKSULY95 KKSULY96 KKSULY97
  Háztartás SULY92 HAZKE93S HAZKE94S HAZKE95S HAZKE96S HAZKE97S

  A longitudinális (panel) súlyváltozók neve

  1992 1992-93 1992-94 1992-95 1992-96 1992-97
  Egyéni Gyermek SULY92 GYELO93S GYELO94S GYELO95S GYELO96S GYELO97S
  Felnőtt SULY92 EGYLO93S EGYLO94S EGYLO95S EGYLO96S EGYLO97S
  Kombinált SULY92 KLSULY93 KLSULY94 KLSULY95 KLSULY96 KLSULY97
  Háztartás SULY92 HAZLO93S HAZLO94S HAZLO95S HAZLO96S HAZLO97S

   
   

  A súlyozásról

  Eredetileg az MHP vizsgálat mintája egy országos és egy budapesti almintából állt. Az országos minta 2050, a budapesti pedig kb. 600 háztartást foglalt magába. A két mintát a 4. hullámig külön kezelték, majd a mintacsökkenés miatt szükségessé vált a két alminta összevonása.
  Az MHP vizsgálat befejeződése után elkészült visszamenőleg az adatbázis egy újabb verziója, amely a kezdetektől fogva a két minta összevonásán alapult. A továbbiakban ennek az összevont adatbázisnak a súlyozásáról lesz szó.
   

 • Az első hullám egyéni és háztartás súlya

 • Az a tény, hogy az egyesített mintában az első hullám induló mintájában a budapesti háztartások túlreprezentáltak, egy korrekciós súly  (SULY92) bevezetését tette szükségessé.  Az eredeti 2050 háztartásból álló országos mintát a súly kidolgozói a magyarországi nem intézményi háztartások és azok tagjainak reprezentatív mintájaként kezelték és az összevont (Budapest almintával kiegészített) mintát ehhez igazították.
  A háztartások településtípus szerinti megoszlása
  súlyozva és súlyozatlanul az első adatfelvételi hullámban (1992)  Felnőtt  (EGYKEnnS), gyermek (GYEKEnnS) és kombinált egyéni (KKSULYnn) keresztmetszeti súlyok a 2-6. hullámban

  Változó 
  Kategória 
  Nem 1 – férfi

  2 – nő 

  Életkor 1 – 16 év alatti

  2 – 16-29 éves

  3 – 30-39 éves

  4 – 40-49 éves

  5 – 50-59 éves

  6 – 60 éves és idősebb 

  Iskolai végzettség 1 – maximum általános iskola

  2 – szakmunkásképző

  3 – érettségizett

  4 – főiskola, egyetem

  Lakóhely település típusa 1 – község

  2 – város

  3 – Budapest 


   
    Keresztmetszeti háztartás súlyok a 2-6 hullámban (HAZKEnnS) Longitudinális súlyok
  Vissza a dokumentációkhoz