Technikai változók

HULLAMnn: A minta egészére vonatkozó dichotóm segédváltozó, amelynek révén azt tudhatjuk meg, hogy valaki adatfelvételi célszemély volt-e egy adott hullámban, vagy sem. Más szóval: azonosítható az, hogy valaki a kiinduló mintában szerepelt-e és a érdezőbiztosok keresték-e egyáltalán. Ez a változó tulajdonképpen a potenciális keresztmetszeti fájlt jelöli ki, és a teljes longitudinális masterfájlra értelmezhető: mind a 8237 esetnek érvényes kódja van.
 

0
A személyt nem keresték 
1
Keresték

RSELnn: Az egyéni ÉS helyettesítő kérdőívet kitöltők kiválasztására használható, és az összes olyan személyre vonatkozik, aki egy adott hullámban benne lehetett volna (HULLAMnn=1), tehát gyerekekre és felnőttre egyaránt. Eredetileg a fájl súlyozásához előállított segédváltozó.
 

1
Készült egyéni vagy helyettesítő kérdőív
2
Nem készült, mert 16 év alatti gyerek
3
Meghalt, vagy egyéb okból kiesett a mintából
4
Egyéb okból nem készült kérdőív

ExKERDIV: Az egyéni vagy helyettesítő kérdőívet kitöltők kiválasztására használható és értelemszerűen a 15 évesnél idősebbek aktiv tagokra (AKTTAGnn=1) vonatkozik, vagyis azokra, akiknek kellett volna kérdőívet kitölteniük. Az adatrögzítést követően a lakáslap változói alapján állították elő.
 

0
Nem készült sem egyéni, sem helyettesítő kérdőív
1
Egyéni kérdőívet töltött ki
2
Helyettesítő kérdőív készült a személyről

ExHTFOVI: A háztartásfőhőz való viszonyt jelölő változó. Háztartástipológia változók elő állítására és háztartásszintű fájl definiálásához használható.A háztartás tábla HxBHT0 nevű változója alapján állították elő.  A háztartásfőhöz való viszony változó kategóriái a panel időszaka alatt változtak. Mindazonáltal az 1-es érték mindig a háztartásfőt jelölte.
 
 

1992 -1993

1
Háztartásfő
2
Házastársa
3
Élettársa
4
Gyermeke
5
Szülője
6
Anyósa, apósa
7
Egyéb rokon
8
Nem rokon

1994-1995

1
Háztartásfő
2
Házastársa
3
Élettársa
4
Gyermeke
5
Szülője
6
Anyósa, apósa
7
Unoka
8
Egyéb rokon
9
Nem rokon

1996-1997

1
Háztartásfő
2
Házastársa
3
Élettársa
4
Gyermeke
5
Szülője
6
Anyósa, apósa
7
Unoka
8
Egyéb rokon
9
Nem rokon
10
Nagyszülő
11
Testvér

AKTHTnn: Dichotóm változó, amely azt jelzi, hogy egy háztartás szerepelt-e ("aktív" volt-e) egy adott hullámban vagy sem. Az ExHTFOVI változóval együtt háztartás szintű keresztmetszeti fájl kiválasztásához használható.(AKTHTnn=1 and ExHTFOVI=1).
 

0
Nem szerepelt a hullámban
1
Szerepelt, résztvett a hullámban

AKTTAGnn: Többértékű változó, amely elsősorban azt jelzi, hogy egy személy "aktív" volt, tehát szerepelt a mintában. Ezen felül megtudhatjuk azt is, hogy miért nem szerepel az adott hullámban. 1992-ben csak két értéke van, és a HULLÁM92 változó megegyezik az AKTTAG92 változóval. A későbbi hullámokra az iménti egyenlet nem igaz.. Az AKTTAGnn=1 kiválasztással kapjuk meg a keresztmetszeti fájl-t. Ez a változó is a teljes longitudinális masterfájlon értelmezhető, vagyis az összes 8237 esetnek érvényes kódja van.

1992

0
Nem szerepelt a hullámban
1
Szerepelt, résztvett a hullámban

1993-1996

0
Nem keresték
1
Aktiv tag
2
Aktiv háztartás inaktív tagja
3
Inaktív háztartás tagja

HPANELx: Ez a dichotóm változó a longitudinális háztartás fájl leválogatására szolgál. Segítségével az ujjunkat kimélhetjük meg, mert a longitudinális fájl definíciója szerint:
            HPANEL1=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és E1HTFOVI=1.
            HPANEL2=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és AKTHT93=1 és  E2HTFOVI=1).
            HPANEL3=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és AKTHT93=1 és AKTHT94=1 és  E3HTFOVI=1.
            stb.
 

0
Nem szerepel a longitudinális HT fájlban 
1
Szerepel a longitudinális HT fájlban

IPANELx: I mint Individuális. Ez a dichotóm változó a longitudinális egyéni fájl leválogatására szolgál. Hasonlóan állítottuk elő, mint a HPANELx változót, csak az AKTTAGnn változó segítségével.

            IPANEL1=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1.
            IPANEL2=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1 és AKTTAG93=1.
            IPANEL3=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1 és AKTTAG93=1 és AKTTAG94=1.
            stb.

 Az összes egyénre vonatkozik függetlenül életkorától és attól, hogy töltött-e ki kérdőívet vagy sem.
 

0
Nem szerepel a longitudinális egyéni fájlban 
1
Szerepel a longitudinális egyéni fájlban