Az MHP fájlszerkezete: Áttekintés

Az MHP adatbázis a megfigyelési egységei az egyének. Az egyéneket (háztartástagokat) egyetlen univerzális (minden hullámban azonos) azonosító változó segítségével is azonosíthajuk. Ennek a változónak a neve CASE. Mivel a longitudinális maszterfájlunk összesen 8237 esetet tartalmaz a CASE változó értéke 1-től 8237-ig terjed. E változón kívül hullám specifikus összetett egyéni azonosító változóink is vannak. Ezeket EAZONnn-nek hívják. (1.sz. Ábra)

Az EAZONnn változó a háztartás azonosítóból (HAZONnn) és egy kétjegyű egyéni azonosítóból állnak.  (2.sz. Ábra)


A háztartás definíciója  A háztartás az egyének olyan lakó közössége, akik főbb kiadásaikat (például étkezés) közösen viselik.
Az első hullámban az alábbi instrukciókat kapták a lakáscímek felkeresésekor a kérdezők:
"...a lakcímen (lakásban) élhet egy, vagy több háztartás. Egy háztartásnak tekintjük az egy lakásban együtt élő rokoni és/vagy gazdasági kapcsolatok szerint összetartozó személyeket. A "gazdasági" összetartozást a háztartás költségeinek közös viselése, a háztartás javainak megosztása jelzik. Egy háztartásba tehát alapvetően a hagyományos család tartozik. Egyértelműen külön háztartásnak számít egy lakáson belül az ott élő albérlő (család). Amikor a háztartás határai nem egyértelműek (pl. ha több generáció él együtt, az idősek külön étkeznek, de a lakás fenntartás költségeit együtt fizetik) a kérdező az egyedi helyzet részletes megismerése után saját ítélőképessége szerint döntse el, hogy az ott lakókat egy, vagy több háztartásnak tekinti-e." (vö. Kérdezői instrukció 1992

A fenti definícióból is következik, hogy a háztartás azonosító változó (HAZONnn) szintén összetett: tartalmazza a lakás azosítóját és a lakáson belüli háztartás azonosító számot. Ezentúl a HAZONnn változók évről-évre hosszabbak lettek, mivel kibővültek az ún. felbomláskóddal is. Például a HAZON93 egy számjeggyel hosszabb, mint a HAZON92, mivel az előbbi a felbomláskódot is tartalmazza, amely jelzi azt, hogy a háztartás felbomlott (1-es érték), vagy, hogy nem történt változás (0 érték).  (1.sz. Ábra)

A háztartásfőt tekintjük a háztartás referencia személyének. (3.sz. Ábra) A háztartásfőhőz való viszony változót (ExHTFOVI) hasznáhatjuk háztartástipológiák készítéséhez. (vö.a háztartástipológia programok).


A háztartásfő definíciója  "Háztartásfőnek mindig a legidősebb aktív korú (18-60 éves) férfit tekintjük, ha ilyen nincs: a legidősebb aktív korú (18-55 éves) nőt. Ha a háztartás csak inaktívakból áll, a legidősebb (18 éven felüli) inaktív korú férfit, ha az sincs, a legidősebb inaktív korú nőt tekintjük háztartásfőnek." (vö instrukció, 1997, 5.old.) A háztartásfő személye változhatott a panelvizsgálat időszakában. 


Minden háztartásban van háztartásfő, és minden háztartásban csak egyetlen háztartásfő van. A háztartásfő kiválasztásával tehát az egyéni szintű fájlból háztartás szintre válthatunk át. (4.sz. Ábra)

A másik lehetséges módja a háztartás szintre váltásnak a fájl aggregálása a háztartás azonosító alapján. (5.sz. Ábra) Ez akkor lehet hasznos, ha új háztartás szintű változót szeretnénk létrehozni, és ezt minden háztartástaghoz hozzá akarjuk rendelni. (6.sz. Ábra)

Az MHP fájlokban minden információt egyéni szinten tárolunk A háztartás változókat redundánsan kezeljük, tehát minden tagnál ugyanaz az információ megtalálható. (7.sz. Ábra)
 

Az ábrák megtekinthetők MSPowerpoint prezentációkként is.

Back to Documentation