A háztartás tábla és a lakáslap

1. Háztartás tábla

A háztartás tábla a háztartás kérdőívek elején található. Minden háztartás tagnak külön sora van és a táblázat oszlopaiban alapvető információkat (nem, születési év, háztartásfőz való viszony, stb) rögzítettek minden egyes tagról, függetlenül attól, hogy az adott személy töltött-e ki valamilyen más kérdőívet. A háztartás tábla változóinak neve mindig HxB... karaktersorozattal kezdődnek. (x = a hullám száma, 1-től 6-ig).

Az i végű változók az i-edik tagra vonatkoznak és a háztartás tábla i-edik sorából származnak.Például a H2BSZU3 nevű változó a 3 sorszámú tag születését jelöli a 2. hullámban. Egy 3-nál kevesebb tagú háztartás esetében ezen a változón hiányzó (missing) érték szerepel az adatbázisban.

Utolagosan zéró végződésű változókat kreáltak a háztartás tábla változóiból, melyek a sorszámuktól függetlenül a személyekre vonatkoznak. Például a H2BSZU0 változó minden egyes személy születési évét jelöli a 2. hullámban.

A háztartás tábla változói:

HxBSOR0       A httag sorszáma
HxBNEM0      A httag neme
HxBSZU0       A httag születési éve
HxBCSL0       Családi állapota
HxBHT0         A háztartásfőhőz való viszonya (ugyanaz mint az ExHTFOVI változó)
HxBTAG0      Mióta tagja a háztartásnak
HxBTOV0      Hol tartózkodik jelenleg?

2. Háztartásfőhöz való viszony

HxBHT0 és ExHTFOVI változók egyformák. A háztartásfőz való viszony változó kategóriái a panel időszaka alatt változtak. Mindazonáltal az 1-es érték mindig a háztartásfőt jelölte.

A háztartásfőt az alábbi instrukció alapján határozták meg a kérdezők:
HÁZTARTÁSFŐ = LEGIDŐSEBB AKTÍV KERESŐ FÉRFI
HA NINCS: LEGIDŐSEBB AKTÍV KERESŐ NŐ
HA AZ SINCS: LEGIDŐSEBB INAKTÍV FÉRFI
HA AZ SINCS: LEGIDŐSEBB INAKTÍV NŐ 

3. Lakáslap

A lakáslapon néhány fontos technikai jellegű információt rögzítettek. Ezek nagyobb része (név, cím, stb) természetesen nem nyilvános. Néhány változó azonban a 2. hullámtól fogva részét képezi a fájlnak és ezeket használták fel a szelekciós változók létrehozására (pld. AKTTAGnn, RSELnn). A felhasználóknak inkább ez utóbbiak használatát javasoljuk, sem mint az eredeti bináris változókat. A lakáslap változóinak neve mindig L betűvel kezdődik.

A lakáslap változói

lxfbom0 – A személy felbomláskódja
lxsor0 – A személy sorszáma
lxszul0 – Születési éve
lxhaz0 – Válaszolt-e háztartás kérdőívre
lxegy0 – Válaszolt-e egyéni kérdőívre
lxhely0 – Válaszolt-e helyettesítő kérdőívre
lxsem0 – Semmilyen kérdőívre nem válaszolt
lxnem0 – Miért nem válaszolt
lxsorsz – Lakás sorszáma
lxhazt – Háztartás sorszáma.
lxfbom – Háztartás sorszáma

Megjegyzés: A 0 végződés hasonlóan a háztartástábla változóihoz, azt jelzi, hogy esetekhez illesztett változóról van szó.

Vissza a Dokumentáció részhez