negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Nőkkel és nemi szerepekkel kapcsolatos empirikus adatfelvételek

A TÁRKI Női Adattárának metaadatbázisa elsősorban azokról a nőkkel és nemi szerepekkel kapcsolatos empirikus adatfelvételekről ad tájékoztatást, amelyek a TÁRKI Adatbankban hozzáférhetőek. A kutatási regiszter másrészt a Női Adattár felhívására beérkezett, a TÁRKI Adatbankban nem archivált kutatásokról is információval szolgál az érdeklődők számára. A gyűjtemény 2003-ban újabb kutatások metaadataival bővült. A listák eléréséhez kérjük kattintson a megfelelő címszóra!

 
› A TÁRKI-ban archivált kutatások
› TÁRKI-ban nem archivált kutatások

Amennyiben Ön részt vett vagy vezetett nőkkel vagy nemi szerepekkel kapcsolatos viszgálato(ka)t, és szeretne kutatási illetve kutatói regiszterünkben (is) szerepelni, akkor kérjük, töltse ki a Kutatási adatlapot, külön-külön minden egyes vizsgálatára vonatkozóan, és küldje el Nagy Ildikó részére e-mailen, faxon avagy postai úton a TÁRKI címére (Budapest, 1518 Pf.: 71. Fax: (1) 309-7666).


A TÁRKI-ban archivált kutatások

Az adatok hozzáférése a táblázatban feltüntett kategóriáknak megfelelően az alábbiak szerint változik:

A – Az adatok korlátozás nélkül szabadon terjeszthetők.

B – Az adatok csak a magyarországi tudományos kutatóhelyek és közintézmények számára hozzáférhetők.

C – Az adatok csak a TÁRKI tagszervezetei számára szabadon továbbadhatók.

D – Az adatok csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adhatók ki.

(A kutatások részletes leírásánál található egyedi azonosító (sorszám) az adatigénylés esetén hivatkozási kódként szolgál.)

» a gender vonatkozású kutatások teljes listája

A TÁRKI-ban nem archivált kutatások

A vizsgálatokból született publikációk és egyéb információk elérése érdekében kérjük kattintson a kutatás címére

A TÁRKI-ban nem archivált kutatások címe Kutatásvezető(k) neve Vizsgált időszak Kutatás módszere
Nők az egyetemeken
A nők felsőfokú tanulmányainak történeti alakulása Magyarországon.

Ladányi Andor

1895-1999

történeti forráselemzés

A nők esélyei az oktatásban
Iskolai végzettség, szakképzettség.

Hrubos Ildikó

1990-1998

statisztikai adatok másodelemzése

Női munka a 19/20. századi Magyarországon

Gyáni Gábor

1870-es évektől az 1940-es évekig

történeti forráselemzés

1. Serdülőkori szexualitás
2. Prostitúció

Forrai Judit

1. 1996-97
2. 1997-98

1. önkitöltős kérdőív
2. mélyinterjúk és csoportos interjú

Az európai közösségi jog nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályai és a magyar joganyag összehasonlító elemzése

Gyulavári Tamás

1996-1999

jogösszehasonlító tanulmányok

Crafting the Self, Constructing the Nation – Gender discourse on identity in the Japanese trendy drama

Lukács Gabriella

1985-2000

tartalomelemzés, mélyinterjúk

A női szerep szociális konstrukciója

Neményi Mária

1945-1999

mélyinterjúk

A nővéri hivatás magatartástudományi vizsgálata

Pikó Bettina

1998-1999

önkitöltős kérdőív, személyes megkeresés, mélyinterjúk

Női szerepek közvetítése és az arra való felkészítés a közoktatás intézményrendszereiben

Schadt Mária

1868-1980

Történeti forráselemzés, tartalomelemzés,
önkitöltős kérdőív,
gyermekrajzok

Magyar nők a változó társadalomban 1948-1953

Schadt Mária

1948-1953

történeti forráselemzés, tartalomelemzés

A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre

Dávid Beáta

aktuális

mélyinterjúk (244 gyerek és 432 felnőtt)

Public Nuisances: The Political Interest Articulation of Women's Groups in Hungary

Fábián Katalin

1995 és 2001

mélyinterjúk, számítógépes tartalomelemzés

Making the Transition Work for Women in Europe and Central Asia

Koncz Katalin

1980-1998

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők foglalkoztatottsága a fejlett és a fejlődő világban – nemzetközi komparatív elemzés

Koncz Katalin

1950-2000

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

A nők helyzete a társadalmilag szervezett munka világában és a női foglalkoztatás típusai az iparosítás kezdetétől az ezredfordulóig (kandidátusi értekezés)

Koncz Katalin

1770-1983

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a munkaerőpiacon

Koncz Katalin

1880-1983

történeti forráselemzés, nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők foglalkoztatása a mezőgazdaságban

Koncz Katalin

1949-1984

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

A feminizálódás történelmi tendenciája Magyarországon

Koncz Katalin

1891-1980

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők foglalkoztatottsága Magyarországon, problémák és feszültségek

Koncz Katalin

1980-1985

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a vezetésben, magasan kvalifikált nők társadalmi helyzete

Koncz Katalin

1980, 1985

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Technikai fejlődés és foglalkoztatás, nők a tudományban

Koncz Katalin

1980, 1985

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nemek szerinti bér- és keresetkülönbségek

Koncz Katalin

1980

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

A gyermekvállalás társadalmi-gazdasági meghatározottsága

Koncz Katalin

1980-1986

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nemek közötti biológiai, pszichikai és társadalmi különbségek

Koncz Katalin

1960-1980

történelmi forráselemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Értelmiségi foglalkozások elnőiesedése

Koncz Katalin

1880-1980

történeti forráselemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a politikában

Koncz Katalin

1990, 1994, 1998, 2002, 1945-2002

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők iskolázottsága

Koncz Katalin

1949-1984

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Esélyegyenlőség, fejlődés és béke

Koncz Katalin

1960-1985

dokumentumelemzés, történeti forráselemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Egyenlő jogok nők és férfiak számára

Koncz Katalin

1960-1986

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a politikában – nemzetközi komparatív elemzés

Koncz Katalin

1950-1990

történeti forráselemzés, másodlagos statisztikai elemzés

Nők társadalmi helyzete Magyarországon

Koncz Katalin

1980-1990

statisztikai adatok másodlagos elemzése

Nőpolitikusok demográfiai és társadalmi jellemzői

Koncz Katalin

1995. május

kérdőíves felvétel, személyes megkeresés (Magyarországon 30 fő, a teljes minta 1000 fő)

Nők foglalkoztatottsága a közlekedésben és a hírközlésben

Koncz Katalin

1960-1972

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

A népesség gazdasági aktivitása

Koncz Katalin

1910-1990

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Munkaerő-tartalékok a kiskunhalasi vonzáskörzetben

Koncz Katalin

1978

kérdőíves adatfelvétel, személyes megkereséssel (600 család)

Részmunkaidős foglalkoztatás

Koncz Katalin

1960-1980

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Európai Unió, esélyegyenlőség, női foglalkoztatás

Koncz Katalin

1985-1997

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a munkaerő-piacon a rendszerváltást követően

Koncz Katalin

1990-2000

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása, nemzetközi összehasonlító elemzés

A nők társadalmi helyzetének különböző vetületei – hallgatói kutatások

Koncz Katalin

1970-1990

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása, nemzetközi összehasonlító elemzés

Gender and Work in Transition

Koncz Katalin

1980-2000

nemzetközi összehasonlító elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

A szegénység feminizálódása

Koncz Katalin

1990-1997

statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a munkaerő-piacon. Nők a politikai hatalomban – CEDAW jelentés

Koncz Katalin

1980-1995

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Nők a munkaerő-piacon. Nők a politikai hatalomban – CEDAW jelentés

Koncz Katalin

1980-1995

nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010

Női Adattár
Vissza a Női Adattár oldalára