Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Adatbank

Adatkatalógus | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | Könyvtár | Panel CD | CHER | Útmutató

A TÁRKI Adatbankjában empirikus társadalomtudományi kutatások adatbázisait őrizzük meg másodelemzésre kész állapotban. Az Adatbankot a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés működteti. Az adattár jelenleg közel 650 – főképpen kérdőíves szociológiai kutatásokból származó – adatgyűjteményből áll. Az adatbank elsősorban a hazai társadalomkutatóknak és a felsőfokú oktatásban résztvevő diákok számára szolgáltat adatokat.

Társadalomtudományi Digitális Adattár (TDA)

A MeH IKB támogatásával 2001-2002-ben megvalósított Empirikus Társadalomtudományi Adattár (E-TA) folytatása a TDA, melyet az IHM 2004 elején. A TDA a TÁRKI Adatbank kibővített elektronikus adatkatalógusa, mely jelenleg közel 650 adatgyűjtemény több szempont szerint kereshető adatlapja mellett az adott adatgyűjteményhez elérhető digitalizált dokumentációt (kérdőív, mintaleírás, kódutasítás stb.) is szabadon hozzáférhetővé teszi. Az adatgyűjtemények kétharmadához magyar, harmadához pedig angol dokumentáció segíti az adatkérést és az adatok másodelemzését. A dokumentációk megnyitásához az ingyenesen hozzáférhető Adobe Acrobat Reader 5 (vagy újabb) verziója szükséges. A kereső alapján kiválasztott adatgyűjtemények a magyar felsőoktatásban tanulók és a TÁRKI tagintézmények kutatói számára díjtalanul igényelhetők az Adatbankból.

» on-line keresés

» teljeskörű indexelt keresés (a kérdőívek és dokumentációk szövegében is keres).

» adatfelhasználói nyilatkozat felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói részére

» adatfelhasználói nyilatkozat felsőoktatási intézmények hallgatói részére

Magyar Háztartás Panel CD-ROM

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat sorozat az átalakuló Magyarország egyik legnagyobb léptékű empirikus vizsgálatsorozata volt, melynek során az 1991 és 1997 közötti időszakról hat adatfelvételi hullámban gyűjtöttek adatokat ugyanazon háztartásokról és tagjaikról. Most az Adatbank megjelentette az MHP longitudinális adatbázis gazdagon dokumentált CD-ROM változatát.
» Demó
» Megrendelés

A TÁRKI Könyvtár és az Andorka Könyvtár közös on-line katalógusa

A TÁRKI könyvtára több ezer könyvtári tételből áll. A TÁRKI-ban található az Andorka Rudolf hagyatékából származó könyv-, folyóirat- és kéziratgyűjtemény is. A két könyvtár állománya közös katalógusban on-line kereshető.
» részletek

Női Adattár

A nőkkel és a nemi szerepekkel kapcsolatos társadalomtudományi kutatások nyitólapja. Az oldalon statisztikai adatok, kutatói lista, kutatások leírása és publikáció is elérhető.
» nyitólap

OTKA kutatások adatai

Az OTKA az utóbbi években támogatást biztosított az Adatbank számára arra a célra, hogy az OTKA által finanszírozott empirikus kutatások adatbázisai a nyilvánosság számára elérhetők legyenek. Oldalainkról a korlátozás nélküli adathozzáférési kategóriába tartozó adatbázisok hamarosan letölthetők lesznek.
» nyitólap

Kutatásjelentések

A TÁRKI Adatbankban archivált vagy a TÁRKI Csoport munkatársai által készített kutatási összefoglalók, beszámolók, tanulmányok kereshető katalógusa, mely a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) támogatásával jött létre.
» nyitólap

CHER-projekt

2000-2003 között valósult meg az Európai Unió által támogatott összehasonlító adatbázis-projekt, melyben a TÁRKI Adatbank is részt vett. Az európai szempontból is releváns témák mikroszintű vizsgálatakor a szűk keresztmetszetet a kellő mennyiségű összehasonlító és longitudinális mikro-adatállományok, illetve azok elérhetőségének hiánya jelenti. Szintén hiányzik a makrogazdasági, makrotársadalmi, valamint intézményi szintű információk felhasználóbarát összekapcsolása a meglévő mikro-állományokkal. E problémák kezelésére a CHER projektet kivitelező konzorcium egy nemzetközi összehasonlító mikro-adatbázist állított össze, melynek része az Európai Háztartás Panel (ECHP) és más, független nemzeti panel adatállományok, melyeket kiegészítenek – összekapcsolva azokkal – a legfontosabb meglévő makro-, illetve intézményi adatállományok információi.
» nyitólap

A TÁRKI Adatbankjának nemzetközi kapcsolatai

A TÁRKI Egyesülés Adatbankja több nemzetközi adatbázis szervezet tagja (CESSDA, IFDO, ICPSR, ECPR), valamint a TÁRKI adatait számos nemzetközi projektben felhasználják (pl. Panel Comparability Project, CHER, LIS).
» European Cooperation in Social Science Data Dissemination
» The Social Science Data­archive step by step

TÁRKI Adatbank hírlevél

A TÁRKI Adatbank 2001 óta rendszeresen ad ki hírlevelet, 2003. ősze óta pedig külön levelezőlistát indított az adatbanki hírlevél számára. A levelezőlistára a lista honlapján lehet föliratkozni.
» hírlevél honlapja

Adatbank használati utasítás

» Lépésről lépésre

Miért kell archiválni?

Az archiválás a tudományos nyílvánosság egyik legfőbb intézményes garanciája. Az elsődleges vizsgálatok hitelességét is növeli az archivált kutatások másodelemzése, ezen túl az archívált adatbázisok használata költséghatékony másodelemzésekre biztosít lehetőséget. Az adatok tematikus gyűjtése segíti a felhasználókat az érdeklődésüknek megfelelő kutatások eredményeiről való tájékozódásban.

Hogyan lehet adatokat elhelyezni az archívumban?

Az Adatbankban elsősorban az OTKA-kutatások és a TÁRKI-ban végzett vizsgálatok adatait őrízzük, de vállaljuk, minden olyan társadalomtudományi kutatás adatainak megőrzését, amely szakmai érdeklődésre tarthat számot, és megfelel az archiválás szakmai szabályainak.

Az Adatbank főként SPSS formátumú numerikus adatbázisokat tartalmaz. Ez a formátum lehetővé teszi azt, hogy a változókat és változók numerikus értékeit címkékkel (label-ekkel) együtt tároljuk. A numerikus adatok statisztikai elemzésre alkalmasak. Az adatbázisokat a megfelelő dokumentációval (kérdőív, mintaleírás stb.) együtt őrizzük meg másodelemzésre kész állapotban.

Új adatgyűjtemény elhelyezéséhez a fönti szempontok figyelembe vételén túl szükséges egy letéti nyilatkozat kitöltése is.
» Letéti nyilatkozat (nyomtatható pdf file)

Kik használ(hat)ják az Adatbankot?

A TÁRKI Adatbankját mindenki használhatja. Alapelvnek tekintjük azt, hogy a közpénzekből készített adatbázisoknak hozzáférhetőnek kell lenniük a köz számára. Ebből kiindulva az Adatbank célja, hogy hozzájáruljon a magyarországi társadalomkutatás infrastruktúrájához. Az adatok tulajdonosai az adatbázisok elhelyezésekor rendelkezhetnek az adatok hozzáférési korlátozásáról. Megcélzott felhasználóink a magyarországi társadalomkutatók és a felsőfokú képzésben résztvevő diákok. Rajtuk kívül külön kedvezményeket biztosítunk az adathasználati díjakból a TÁRKI Egyesülés tagintézményeiben dolgozó kutatók számára. A kedvezmények igénybevételéhez adatfelhasználói nyilatkozat (oktatói, kutatói | hallgatói) kitöltése szükséges.

Milyen adathozzáférési kategóriák vannak?

Az adatbázisok tulajdonosai négy hozzáférési kategóriába sorolhatják az Adatbankban elhelyezett adatokat.

    A – Az adatok korlátozás nélkül szabadon terjeszthetők.

    B – Az adatok csak a magyarországi tudományos kutatóhelyek és közintézmények számára hozzáférhetők.

    C – Az adatok csak a TÁRKI Egyesülés tagszervezetei számára szabadon továbbadhatók.

    D – Az adatok csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adhatók ki.

Ki finanszírozza az Adatbankot?

A TÁRKI Adatbankja a TÁRKI Egyesülés tagintézményeinek tagdíjából, a TÁRKI Rt hozzájárulásából és pályázati pénzekből gazdálkodik. Az utóbbi években az Adatbank tevékenységét és projektjeit a következő intézmények támogatták: az OTKA, az OMFB, az Open Society Institute. Az adatbank a technikai jellegű költségeiért (fénymásolás, adathordozó, adattárolás) adathasználati díjat számol fel.

Adathasználati díjak

Az adatbázisok listaárát két szemTÁRKI Zrtpján határozzuk meg. Az első szempont az adatbázis jellege, vagyis az, hogy az adatbázis „egyszerű” avagy „összetett” jellegű-e. A másik szempont az adatfelvétel ideje, vagyis az adatok aktualitása. Összetett adatbázisnak nevezzük azon adatgyűjteményeket, amelyek geográfiai térben és/vagy időben kiterjedtebbek az egyszerű, keresztmetszeti országos adatfelvételeknél (pl. nemzetközi összehasonlító vagy longitudinális vizsgálatok, több adatbázisból összetevődő agyatgyűjtemények).

A TÁRKI Adatbank listaárából háromféle kedvezmény adható. A kedvezmények nem vonatkoznak az adathordozó és/vagy a fénymásolás önköltségi árára, melyeket minden esetben meg kell téríteni.
1. Külföldi kutatóhelyek, egyetemek / hazai közintézmények számára: a listaár 66 százaléka
2. Hazai nem-tagintézményi tudományos kutatóhelyek / külföldi diákok számára: a listaár 33 százaléka
3. Tagintézmények / magyarországi diákok / külföldi csereegyezmények alapján nemzetközi partnerintézmények számára: a listaár 0 százaléka

» aktuális árlista (pdf file)

Az Adatbank és IT Osztály munkatársai

A TÁRKI Adatbank és Informatikai Osztályát Fábián Zoltán vezeti. Az osztályon adatbázis szakértő szociológusok és informatikusok dolgoznak. Az osztály keretében működik a TÁRKI Könyvtár és az Andorka Könyvtár is.


Kereshető adatkatalógus (TDA) | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | TÁRKI—Andorka Könyvtár | CHER-projekt | Hogyan lehet hozzáférni a TÁRKI Adatbank adataihoz?