Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Adatbank

Adatkatalógus | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | Könyvtár | Panel CD | CHER | Útmutató

CHER-projekt

 CHER Logo Az európai szempontból is releváns témák mikroszintű vizsgálatakor a szűk keresztmetszetet a kellő mennyiségű összehasonlító és longitudinális mikro-adatállományok, illetve azok elérhetőségének hiánya jelenti. Szintén hiányzik a makrogazdasági, makrotársadalmi, valamint intézményi szintű információk felhasználóbarát összekapcsolása a meglévő mikro-állományokkal. E problémák kezelésére a CHER projektet kivitelező konzorcium egy nemzetközi összehasonlító mikro-adatbázist állított össze, melynek része az Európai Háztartás Panel (ECHP) és más, független nemzeti panel adatállományok, melyeket kiegészítenek – összekapcsolva azokkal – a legfontosabb meglévő makro-, illetve intézményi adatállományok információi. A nemzetközi összehasonlító mikro-adatállomány a kiegészítő modulokkal együtt lehetővé teszi a társadalmi változások jobb megértését és azok hatását az egyénekre, háztartásokra, az intézményekre és a politikai döntéshozatalra. A projektet az Európai Unió 5. Keretprogramja (Fifth Framework Programme within the Key Action “Improving the socio-economic knowledge base”) finanszírozta.

A projekt neve

Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research (CHER)

A projekt időtartama

A projekt 2000. február 1-jétől 2003. június 30-ig tartott.

A projekt célja

A projekt célja a longitudinális háztartás-elemzéseket lehetővé tevő, összehasonlító adatbázis felépítése, az Európai Háztartás Panel (European Community Household Panel, ECHP) és más, független nemzeti panel adatállományok harmonizációja és integrálása révén.

A gazdasági és társadalmi jelenségek európai szintű összehasonlító elemzése egyike a legfontosabb feladatoknak az Európai Unió nemzeti gazdaságainak és társadalmainak megértésében, beleértve az újonnan csatlakozó országokat is. A gazdasági és társadalmi folyamatok elemzéséhez elengedhetetlenül szükséges az egyéni és háztartás szintű információkat egyaránt tartalmazó háztartás panelek longitudinális adataira.

A projekt leírása

A CHER mikro-adatállomány harmonizált és azonos változószerkezetben tartalmazza 14 EU tagország, valamint Lengyelország, Magyarország, Svájc, Kanada és az Egyesült Államok adatait. A változók felépítése, amennyire lehetséges, követi a standardizált nemzetközi osztályozásokat. A létrehozott adatállományt tartalmazó fájlok (a) háztartási és egyéni szintű, (b) éves keresztmetszeti és (c) longitudinális információkat nyújtanak, melyekhez makro- és intézményi információk kapcsolódnak. Az adatfájlok az SPSS, a SAS és a Stata statisztikai programcsomagok számára is olvasható formátumban érhetők el. A fájlok minden ország esetében megfelelő módon anonimizáltak, így tudományos célra felhasználhatók. A konzorcium és a felhasználó között egyeztetett szabályok mentén az adatállomány nyilvánosan hozzáférhető CD-ROM-on a tudományos közösség tagjai számára, megfelelő adatvédelmi feltételekkel.

A projekt az alábbi feladatokat tűzte ki célul és teljesítette:

  • az elkészítendő adatállomány standardizálási szabályainak kifejlesztése és (újra)definiálása,
  • összehasonlítható panel adatállományok felépítése és/vagy kiterjesztése,
  • dokumentáció és felhasználói útmutató elkészítése az létrejött adatállományhoz,
  • alapvető fontosságú információk gyűjtése és előállítása makro-, mezo- és intézményi adatokból,
  • az eredeti nemzeti panel adatállományokra vonatkozó információk elérésnek és az azokhoz való hozzáférés javítása,
  • az Európai Háztartás Panelhez (ECHP) való hozzáférés biztosítása kutatási célokra,
  • internetes információs rendszer felépítése a háztartás panel elemzésekről,
  • bibliográfiai adatbázis elkészítése meglévő panel elemzésekről,
  • panel elemzések elvégzése az elkészült adatbázison és azok publikálása.

A projekt résztvevői

A projektet a CEPS/INSTEAD, Luxemburg koordinálta.

A projekt résztvevői az alábbi intézmények voltak:

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Institute for Social and Economic Research (ISER), Colchester
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Paris
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (CEIS), Roma
Universidad Carlos Tercero de Madrid (UIIIM), Madrid
Social Research Informatics Centre (TARKI), Budapest
Warsaw University (UWARS.DE), Warsaw
Katholieke Universiteit Brabant (KUB.WORC.TIS), Tilburg
University of Antwerp (UIA), Antwerp
National Centre for Social Research (EKKE), Athens
Swiss Household Panel (SHP), Neufchâtel

A projekt résztvevője Magyarországról a TÁRKI volt. A létrehozott mikro-adatállomány hazai inputját a Magyar Háztartás Panel szolgáltatta.

A magyarországi kutatás vezetője Spéder Zsolt, illetve Fábián Zoltán volt. Az MHP-nak a CHER adatállománnyal való harmonizációját Gábos András végezte, míg a makro- és intézményi adatoknak az elkészült mikro-adatállományhoz kapcsolásában a TÁRKI részéről Szivós Péter vett részt. Szintén részt vett még a projektben Kiss Annamária és Szabó Valéria.

Elérhetőség

A CHER projekt az interneten is elérhető. A kapcsolódó oldalakon megtalálható az adatállomány leírása, a változók definíciója és alapstatisztikái, az azokhoz kapcsolódó makro- és intézményi információk, valamint az elkészült adatállományon végzett első elemzéseket tartalmazó tanulmányok. Az elkészült adatállományt felhasználó első elemzések között megtalálható a TÁRKI kutatói, Gábos András és Szivós Péter által írott tanulmány is, Poverty dynamics among families with children in Europe címmel.

Az adatbázis publikációs célú felhasználásához a kutatás vezetőjének, Fábián Zoltánnak a hozzájárulása szükséges. A kutatók az adatokért a CHER projekt koordinátorához, Günther Schmaushoz fordulhatnak, vagy jelezhetik szándékukat Gábos Andrásnak.


Kereshető adatkatalógus (TDA) | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | TÁRKI—Andorka Könyvtár | CHER-projekt | Hogyan lehet hozzáférni a TÁRKI Adatbank adataihoz?